"60 razy biżuteria"
Wystawa będzie czynna do połowy września. (Marcin Gabrek) Wśród twórców, którzy prezentują swoje prace są artyści z różnych kręgów kulturowych…