Staszów: Szpital otrzyma dofinansowanie na wyposażenie nowo wybudowanego bloku operacyjnego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Umowa na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Staszowie środkami z budżetu
państwa została podpisana w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
Podpisy na dokumencie złożyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz starosta
powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel. Pełna nazwa projektu dotyczącego
rozbudowy staszowskiej lecznicy to 'Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez
budowę i wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz
specjalistycznych pracowni diagnostycznych'.
Jak informuje wojewoda pieniądze pozwolą na zakończenie inwestycji w
staszowskim szpitalu. W ramach umowy powiat otrzyma 2 mln 600 tys. zł, co
stanowi nieco ponad 70 % całkowitej wartości inwestycji.
(Marcin Gabrek)