W Tarnobrzegu poszukiwani streetwolkerzy
Współorganizatorami projektu są Zarząd Osiedla 'Siarkowiec' wraz ze stowarzyszeniem ESTKA. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miejskiej Komisji…