Przejęcie akcji spółki "Uzdrowisko Busko Zdrój".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził wniosek do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego pakietu akcji spółki 'Uzdrowisko Busko Zdrój”. To kolejny krok na drodze do komunalizacji buskiego uzdrowiska.W związku z przyjętą w październiku przez Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego uchwałą dotyczącą zgody na przejęcie od Skarbu Państwa buskiego uzdrowiska, Zarząd Województwa planuje wystąpienie do Ministra Skarbu o komunalizację spółki. Podczas ostatniego posiedzenia zarząd zatwierdził treść wniosku oraz założenia do planu jej rozwoju, określające
m.in. cele komunalizacji, główne założenia strategiczne oraz planowane najpilniejsze remonty i modernizacje obiektów sanatoryjnych. W najbliższych dniach wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Ministerstwa Skarbu Państwa.
(Marcin Gabrek)