Rozmowa z zastępcą kierownika Zakładu Radioterapii w Tarnobrzegu Marcinem Sawickim

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozmowa Ewy Wójcik Lis z doktorem nauk medycznych, specjalistą fizyki medycznej Marcinem Sawickim, zastępcą kierownika  Zakładu Radioterapii funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Radioterapia jest jednym z głównych sposobów (obok chirurgii i chemioterapii) leczenia nowotworów. To metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych, w której wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.