Debata nad strategią miasta Mielca.
Podczas debaty przedstawiono wyniki badań, w których przeanalizowane zostały nastroje i opinie społeczne wśród mieszkańców miasta. W dyskusji zastanawiano się…