Zaleszany: Wójt bez absolutorium.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jednak wójt Karaś mimo ze przedstawił radnym cały szereg inwestycji, jakie udało się zrealizować w ubiegłym roku, absolutorium nie otrzymał.
Rada Gminy Zaleszany większością przegłosowała uchwałę o nieudzieleniu absolutorium wójtowi Gminy Zaleszany z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
(Marta Górecka)

Wójt Andrzej Karaś przypomniał radnym, że już ubiegłym roku Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wniosek komisji rewizyjnej:

Wójt gminy Zaleszany Andrzej Karaś znów nie dostał absolutorium z wykonania budżetu.
W obecnej kadencji zaledwie raz udało mu się takie absolutorium zdobyć, było to w 2012 roku.
Rada zagłosowała za nieudzielaniem absolutorium, mimo że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej. A ta, mimo że w ubiegłym roku wydatki zostały zrealizowane w ponad 99%, zawnioskowała o nieudzielanie absolutorium z powodu, jak stwierdziła, nieprawidłowości względem gospodarności. Wytknęła m.in., że w pewnych działach wydatki zrealizowane były w nieco ponad 30%. A poszło o 304 tys zł w ramach budowy Wiejskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Dzierdziówce.
Wynikało to z wypowiedzenia umowy przez Urząd Marszałkowski na dotację na ten cel.
Dla komisji rewizyjnej nie miało znaczenia, że gmina uznała, iż pieniądze się jej należą i postanowiła dochodzić swoich racji w sądzie. To również wytknęła RIO zaleszańskiej komisji, że w sposób niewystarczający uzasadniła winę wójta w kwestii wykonania budżetu. Zarzuciła też, że komisja przekroczyła swoje kompetencje,
poza tym nie zaopiniowała wykonania budżetu a oceniła sprawozdanie z jego wykonania.
Mowi przewodniczący komisji rewizyjnej Lucjan Kutyła: