Zaklików: Od grudnia mniej w portfelu burmistrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od grudnia burmistrz Zaklikowa zarabia tyle, co w poprzedniej kadencji. Rada Miasta na ostatniej sesji głosami opozycji zdecydowała o obniżce wynagrodzenia włodarza Zaklikowa z 10'550 złotych do 6'840zł. Radni uznali, że na takiej decyzji zaważyło kilka spraw, które nie wpływają na dobry wizerunek burmistrza. A to m.in. sprawa budowy dwóch dróg, które okazały się samowolą budowlaną, choć – jak tłumaczył burmistrz Zdzisław Wójcik – stało się to z powodu przeoczenia w dokumentacji dostarczonej Starostwu Powiatowemu.
Radni wytknęli też przegraną sprawę w sądzie pracy z byłą dyrektorką szkoły w Lipie oraz kwestię realizacji bonów przez korzystających z pomocy OPS w Zaklikowie. Wśród powodów znalazł się też brak dialogu ze społeczeństwem i generowanie konfliktów. Pojawił się też punkt dotyczący nielegalnego wywozu śmieci. Burmistrz z zarzutów się wytłumaczył, ale nie na tyle, by przekonało to opozycję. Ostatecznie 7 głosami 'za' przy 5 przeciw i dwóch wstrzymujących się rada Zaklikowa obniżyła wynagrodzenie burmistrza.
(Marta Górecka)