Zajeziorze: Seniorzy w akcji.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Projekt jest dofinansowany ze środków programu 'Seniorzy w akcji' Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 'ę' oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Realizuje go Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza.
Mimo, że projekt adresowany jest do seniorów, do udziału w nim zaproszeni są wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek.
(Joanna Sarwa)
Fot. www.samborzec.pl
W ramach projektu odbędzie się szereg wydarzeń:

Mówi Marta Szpyra z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu:

Mija pierwszy miesiąc działań w ramach projektu pod nazwą 'Senior na ostrym dyżurze' w miejscowości Zajeziorze w gminie Samborzec.