X Stalowowolska Masa Krytyczna

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

    Jubileuszowa X Stalowowolska Masa Krytyczna pojedzie 2 maja ulicami miasta. Start oczywiście o godz. 15.00 z Placu Piłsudskiego, potem jazda pod Bramę HSW nr 1, okrążenie miasta i powrót pod MDK, a tam – pozowanie do pamiątkowego zdjęcia. W finale wszyscy uczestnicy X Stalowowolskiej Masy Krytycznej, którzy przed startem zarejestrują się w biurze organizacyjnym i otrzymają „szprychówkę” z numerem startowym, wezmą udział w losowaniu cennych nagród (m.in. roweru, złotych kolczyków, gadżetów rowerowych, bonów na zabiegi
w gabinecie modelowania ciała) ufundowanych przez sponsorów.
    Dotychczasowy rekord ilości startujących ustanowiony został dwa lata temu, kiedy w edycji „hutniczej” pojechało 260 uczestników. Ambitnego zadania zwiększenia popularności SMK podjęło się Stowarzyszenie „Rowerzyści ze stali”, które w tym roku przejmie od MDK jej organizację.
    Po co jedzie Stalowowolska Masa Krytyczna? Dla podkreślenia tradycji rowerowych naszego miasta oraz popularyzacji tego środka komunikacji, zwiększenia bezpieczeństwa
na drogach, wypracowania wzajemnego szacunku wśród uczestników ruchu drogowego, poprawy miejskiej infrastruktury drogowej.
    Należy podkreślić coroczną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom SMK przez rowerzystów z Bractwa Turystycznego „Łazik”, którzy w jej przejeździe uczestniczyć będą
już po raz dziesiąty. Zawsze przychylny temu przedsięwzięciu jest też Wydział Ruchu Drogowego KPP w Stalowej Woli.

X Stalowowolska Masa Krytyczna

2 maja 2015
godz. 15.00
start: Plac Piłsudskiego

14.00 – 14.55 – rejestracja uczestników