Wójt Raniżowa pod lupą prokuratora

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy 'słynnej” pluskwy, którą wójt Daniel Fila zakupił i zainstalował w raniżowskim urzędzie. Znaleziono ją w kwietniu tego roku na szafie Referatu Podatkowego, podczas podlewania kwiatków.
(Paweł Galek)
Sołtys uważa również, że wójt złamał Konstytucję i Kodeks Pracy, a także popełnił przestępstwo, które jest ścigane z urzędu.

Kazimierz Mikołajczyk w zawiadomieniu do prokuratury podkreśla, że, podsłuchując urzędników, wójt naruszał ich godność osobistą.

Do Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wójta Raniżowa Daniela Filę. Chodzi o głośną sprawę podsłuchów w Urzędzie Gminy. Autorem pisma jest sołtys Staniszewskiego, Kazimierz Mikołajczyk. Treść skargi na wójta na ostatniej sesji odczytał przewodniczący Rady Gminy, Jan Rzeszutek.