W sobotę gra miejska 'Powstanie Styczniowe w Sandomierzu'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

'Planszą” gry jest miasto. Na każdym punkcie trasy, do którego mają dotrzeć
uczestnicy otrzymują hasło, mapę oraz informacje lub fotografię o kolejnym
celu – punkcie. W każdym punkcie otrzymają informacje o wydarzeniach,
postaciach i pamiątkach związanych z powstaniem styczniowym w Sandomierzu.
Uczestnicy na każdym etapie będą otrzymywać punkty za dotarcie do celu w
określonym czasie oraz za wiedzę zdobytą w czasie gry. Uczestnicy powinni
zapamiętać, jak najwięcej informacji i wykorzystać je w krótkim quizie
kończącym grę.
(Marcin Gabrek)
Trasa obejmuje miejsca związane z działaniami powstańczymi, postaciami
historycznymi – powstańcami, bądź zabytkami kultury materialnej powstania
styczniowego.

Gra miejska 'Powstanie Styczniowe w Sandomierzu' dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w sobotę. Organizatorem
przedsięwzięcia jest oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Mówi
prezes organizacji Artur Brzozowski