Ulanów: Bat powrócił na wody Sanu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Koszt budowy tej łodzi wyniósł około 60 tysięcy złotych z czego 80% udało się pozyskać z pomocą Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Pozostałe środki wyłożyła na ten cel firma Mieczysława Łabędzkiego.
(Marta Górecka)
Budowniczym łodzi był zajmujący się szkutnictwem ludowym Mateusz Tabaka z Basonii, który wykonał bata tradycyjną metodą

Bat, który powstał w Ulanowie, będzie służył do przewozu turystów, ale wcześniej miał inne przeznaczenie

I dwa maszty. Jest to łódź płaskodenna, co przy niskich poziomach wód ma bardzo duże znaczenie. Nazywa się Pasja, bo jak stwierdził jej właściciel flisak Mieczysław Łabędzki powstała z pasji do wody

Stolica polskiego flisactwa może się pochwalić kolejną łodzią nawiązującą do starych tradycji wodniackich. Tym razem obok tratw i galarów wody Sanu będzie przemierzał 11-metrowy bat żaglowy. Bat to łódź, która pływała po wodach już w 18 wieku. Mówi jej projektant Michał Nowak