Uczniowie szkoły w Mydłowie mogą uczyć się języków obcych w nowoczesnej pracowni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W pracowni jest dwadzieścia stanowisk. Została ona wyposażona dzięki
wsparciu prywatnego sponsora.
(Marcin Gabrek)
Pracownia daje możliwości korzystania z różnych pomocy multimedialnych:

Kierownik szkoły Grażyna Krakowiak podkreśla, że uczniowie z pracowni
korzystają bardzo chętnie: