Tuszów Narodowy: Spotkanie samorządowców.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak dodaje wójt Andrzej Głaz rozwiązanie transportowe jakie daje nowa obwodnica może pozwolić na powstanie nowych firm i kolejnych miejsc pracy w gminie Tuszów Narodowy.
(Tomasz Łępa)
Jak tłumaczy wójt Tuszowa Narodowego ważną sprawą jest promocja lokalnego parku przemysłowego jaki znajduje się na terenie gminy.

Podczas spotkania rozmawiano na tematy związane z funkcjonowaniem samorządów w świetle nowych przepisów i nastających zmian oraz poruszono temat bieżących problemów związanych z sytuacją finansową.

W Urzędzie Gminy w Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie lokalnych samorządowców z terenu powiatu mieleckiego. Mówi wójt gminy Tuszów Narodowy, Andrzej Głaz.