Tuszów Narodowy: Spotkanie LGD Lasovia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W związku z faktem, że Zarząd Grupy tworzą wójtowie 5 gmin, poruszane były problemy ich sytuacji finansowej w świetle nowych zadań nakładanych obligatoryjnie na gminy. W ślad za nimi nie idą środki finansowe. I tak na przykład Gmina Tuszów Narodowy w 2015 roku po raz kolejny ma obniżoną dotację celową od wojewody na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności o 22 tys. zł. Podobnie jest z oświatą, utrzymaniem dróg, oświetleniem dróg wojewódzkich, powiatowych. -Musimy się dobrze przygotować, do opracowania Strategii, które umożliwi korzystanie ze środków unijnych – podkreślał podczas spotkania Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz.
(Tomasz Łępa)
W Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie Zarządu Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i pracowników nowo utworzonego biura Lokalnej Grupy Działania Lasovia.
Myślą przewodnią spotkania było przygotowanie koncepcji opracowania strategii dla grupy Lasovia na lata 2015-2022. Jest ona podstawą otrzymania środków finansowych dla grupy, które, według dotychczasowych ustaleń, w 50% mają być przeznaczone dla przedsiębiorców, a w 50% dla jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń. Mówi wójt gminy Tuszów Narodowy, Andrzej Głaz.