Tuszów Narodowy: Budżet na 2016 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Planowany deficyt budżetu gminy Tuszów Narodowy w kwocie 166 752,00 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
(Tomasz Łępa)
W ten sposób zgodnie z przyjętą strategią realizowane będą kolejne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury technicznej gminy. Dlatego w trakcie pozyskiwania zaplanowanych dotacji, dochody i wydatki budżetowe będą sukcesywnie zwiększane.

W podobnej kwocie, obok wydatków (ponad 24 mln), na realizacje zadań bieżących w tym własnych i zleconych zaplanowano w budżecie środki na wydatki pokrywające wkłady własne celem pozyskania dotacji.
Wśród planowanych najważniejszych inwestycji w budżecie na 2016 rok jest m.in. rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji w Tuszowie Narodowym czy docieplenie 6 budynków użyteczności publicznej.

Przyjęty tegoroczny budżet gminy Tuszów Narodowy jest przygotowaniem m.in. do projektów unijnych, wyjaśnia wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz. W budżecie na 2016 rok zaplanowano ponad 24 miliony złotych dochodu. To także zmniejszenie długu gminy, która przed objęciem przez niego stanowiska jako wójta, zadłużona była na ponad 8 milionów złotych.