Tarnobrzeskie Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

KCPR nie oferuje pomocy finansowej i rzeczowej. Jest otwarte na współprace z ośrodkami pomocy społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące działalności centrum można znaleźć na stronie internetowej www.pomocrodzinie.tbg.net.pl, a także pod numerem telefonu 515 425 207. Tarnobrzeskie Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z kilku funkcjonujących na terenie Diecezji Sandomierskiej. Inicjatorem ich powstania był biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
W Tarnobrzegu coraz prężniej działa powstałe dwa i pół roku temu Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie. KCPR to wolontariacka agencja informacyjna służąca społeczeństwu wiadomościami dotyczącymi działalności jednostek funkcjonujących przy tarnobrzeskich parafiach. Centrum dysponuje także zespołami specjalistów: księży, nauczycieli, terapeutów, świadczących pomoc rodzinom, które potrzebują wsparcia. – Jest zapotrzebowanie na tego typu działalność – podkreśla, dyrektor Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, ksiądz doktor Tomasz Cuber.