Tarnobrzeg. Zwarty łan barszczu Sosnowskiego w sąsiedztwie przychodni w Machowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Maria Trojanowska zaznaczyła, że o miejscach występowania rośliny można informować straż miejską i służby komunalne.

SANEPID rozpoczął kontrole obiektów i terenów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Pracownicy inspekcji zwracają szczególna uwagę na zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących  z punktami,  w których przebywają młodzi ludzie również pod kontem występowania niebezpiecznej roślinności.

 

Na terenie Tarnobrzega zlokalizowano barszcz Sosnowskiego. To roślina zielna niebezpieczna dla zdrowia.

Zwarte łany barszczu Sosnowskiego rosną przy ulicy Zakładowej, na działce prywatnej  znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni zdrowia. Straż miejska skontaktowała się już z właścicielem terenu i zaapelowała o wyeliminowanie chwastu. Barszcz rósł też na działce miejskiej położonej przy tej samej ulicy. Z tego miejsca usunęły go służby komunalne.

Barszcz Sosnowskiego przypomina koper. Osiąga do czterech metrów wysokości. Zawiera w swoim składzie substancje toksyczną, która w zetknięciu ze skórą człowieka powoduje podrażnienia i poważne oparzenia.

Mówi zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, Maria Trojanowska.