Tarnobrzeg. Stawki podatku od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Podatek od nieruchomości jest jednym z ważniejszych źródeł dochodu gminy. Ma charakter majątkowy. Do jego uiszczenia zobowiązany jest właściciel lub posiadacz nieruchomości niezależnie od tego czy zarzadzanie nieruchomością wiąże się z uzyskaniem dochodu.

 

Prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb.

 

Stawki podatku od nieruchomości   w Tarnobrzegu  w przyszłym roku nie ulegną zmianie. Radni podczas minionej sesji miejskiej przegłosowali uchwałę określającą ich wysokość.

Zdaniem lokalnego przedsiębiorcy, radnego Platformy Obywatelskiej, Dariusza Kołka, prezydent powinien zaproponować obniżenie podatku. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości ogłoszona przez ministra finansów, została w  tym roku zmniejszona. Zdaniem Kołka to samo i  w tej samej proporcji powinien uczynić samorząd tarnobrzeski.