Tarnobrzeg. Rabat dla czytelników – dłużników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Ci dłużnicy książkowi,  którzy nie skorzystają  z propozycji muszą się liczyć z konsekwencjami. Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu od 10 lat współpracuje bowiem  z firmą windykacyjną, która skutecznie egzekwuje  należności.

 

 

Jeśli oddadzą książki do 22 września, to  połowa  kary pieniężnej naliczonej  za  przetrzymywanie woluminów zostanie umorzona. W ten sposób Miejska Biblioteka Publiczna  w Tarnobrzegu wyszła do czytelników – dłużników.

Wysłano już 188 upomnień do osób  zalegających ze zwrotem  w sumie 560 książek. Kary, które  z tego tytułu  powinny być uiszczone  na konto biblioteki opiewają na 15 tysięcy złotych. Niektórzy przetrzymują książki kilka lat.

W  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu książkę  wypożycza się na 30 dni. Po tym czasie  należy ja zwrócić lub przedłużyć wypożyczenie o  kolejny miesiąc  drogą elektroniczną, telefoniczną bądź osobiście. Za każdy dzień zwłoki z oddaniem  po wyznaczonym terminie naliczana jest kara dziesięciu groszy od woluminu.

– Warto skorzystać z naszej propozycji- namawia dyrektor tarnobrzeskiej placówki, Stanisława Mazur.