Tarnobrzeg. PSZOK wróci w dawne miejsce.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Naczelnik Pawlik nie podał dokładnego terminu ponownego uruchomienia PSZOK-u przy ulicy Rusinowskiego. Data zależy od czasu w którym dopełnione zostaną procedury formalne.  

W PSZOK-u można bezpłatnie zostawiać  makulaturę, opakowania  z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, szkła oraz odpady wielomateriałowe i zielone, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, termometry rtęciowe czy odpady wielogabarytowe.

Do istnienia punktów obliguje samorządy ustawa śmieciowa.

 

Niebawem w Tarnobrzegu mają funkcjonować dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy miasta nie zaakceptowali przeniesienia PSZOK-u, miesiąc temu,   z ulicy Rusinowskiego zlokalizowanej niemalże w centrum miasta, na oddaloną o od niego o około siedem kilometrów ulicę Strefową.

Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg, Piotr Pawlik.