Tarnobrzeg. Prezydent Grzegorz Kiełb podsumował rok swojego urzędowania.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Prezydent chwalił się wprowadzeniem trzech uchwał dotyczących ulg dla potencjalnych inwestorów. Remontami obiektów oświatowych za kwotę  blisko dwóch i pół miliona złotych.

 W planach na przyszły rok znalazły się między innymi: rozbudowa pływalni krytej o kolejną nieckę z ruchomym dnem  w miejscu dawnego basenu odkrytego, a także rozbudowa Tarnobrzeskiego Domu Kultury, rozpoczęcie budowy drogi obwodowej miasta, przebudowa ulic na terenie strefy przemysłowej w Machowie czy rewitalizacja terenów zdegradowanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.  Realizacja wymienionych inwestycji jest uzależniona od tego czy miastu uda się  pozyskać na nie dofinansowanie  z Unii Europejskiej.  

 

Za porażkę Grzegorz Kiełb uznał rozstanie ze Stowarzyszeniem „Moje Miasto Tarnobrzeg”, które przeprowadziło jego kampanię prezydencką. 

 

Miasto ze  spółdzielniami zmodernizowało i wybudowało oświetlenie, chodniki i parkingi za łączną kwotę półtora miliona złotych.

Program bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom to druga inicjatywa z której ciszy się prezydent.

 

 Gospodarz Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb podsumował pierwszy rok swojej prezydentury.  Na specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji prasowej, prezydent mówił o kondycji finansowej miasta, o inwestycjach zrealizowanych oraz tych, których realizacja jeszcze trwa. Dużo czasu poświęcił oświacie. Wspomniał też o planach na przyszły rok.

                Grzegorza Kiełba najbardziej satysfakcjonuje dobra współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Zarówno spółdzielnią „Siarkowiec” jak i Tarnobrzeska Spółdzielnią Mieszkaniową.