Tarnobrzeg. Porządki w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Urzędzie Miasta Tarnobrzega powstało także Biuro Informatyki. Z kolei Biuro  Kadr i Zatrudnienia zostało zlikwidowane, a jego funkcje przejął Wydział Organizacyjny.

Miotłę brzozową przyniósł dziś na konferencję prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. Powiedział, że jest ona symbolem porządków  w Urzędzie Miasta.  Jego zdaniem, by działać efektywniej, trzeba posprzątać po byłej ekipie. Prezydent rozdzielił cztery wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego na Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu podzielił na Wydział Edukacji i Zdrowia oraz Wydział Promocji, Sportu i Kultury. Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji na Wydział Urbanistyki, Architektury  i Budownictwa oraz  Wydział Techniczny, Inwestycji i Drogownictwa. Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska przekształcił  w Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa. Grzegorz Kiełb podkreślił, że osoby zarządzające częścią nowych komórek w urzędzie pracują od minimum kilku lat. Mają duże doświadczenie i są młode. W przypadku dwóch wydziałów zostanie rozpisany konkurs na naczelników. Prezydent Tarnobrzega zaznaczył, że zmiany w urzędzie nie spowodują wzrostu kosztów jego funkcjonowania.