Tarnobrzeg. Paczki żywnościowe na przełomie maja i czerwca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Do udziału  w programie kwalifikują ośrodki pomocy społecznej.  Ze strony Tarnobrzeskiego Banku Żywności, produkty spożywcze trafią do mieszkańców powiatów, mieleckiego, stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego.

FEAD będzie realizowany przez najbliższych 6 lat.

 

Na przełomie maja i czerwca Tarnobrzeski Bank Żywności  rozpocznie  wydawanie paczek w ramach unijnego  programu pomocy dla najuboższych FEAD.

W poprzedniej edycji programu, z tej formy wsparcia korzystało około 20 tysięcy osób. Ze względu na zaostrzenie kryteriów przyznawania pomocy, liczba ta zmniejszy się o ponad połowę.

W sześciokilogramowych paczkach znajdzie się nie jak wcześniej 5, a 17 produktów spożywczych. Zabraknie mąki, będą za to herbatniki, kawa zbożowa czy koncentrat pomidorowy.

Beneficjenci programu otrzymają także pomoc doradczą. Tłumaczy wiceprezes Tarnobrzeskiego Banku Żywności, Barbara Turczyk.