Tarnobrzeg. Oddziały przedszkolne przy czterech podstawówkach przestana istnieć również formalnie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Obecnie w Tarnobrzegu funkcjonuje 14 przedszkoli prowadzonych przez miasto co  zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie opieki  nad dziećmi.

 

Przed sesją projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. – Jednym z ważniejszych  argumentów przemawiających za likwidacją zerówek przy szkołach podstawowych są nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej stawiające przed placówkami  z oddziałami dla przedszkolaków spore wymagania  – mówiła podczas sesji przewodnicząca komisji  Anna Pekar.

 

Od września przyszłego roku formalnie przestaną istnieć oddziały przedszkolne przy czterech tarnobrzeskich szkołach podstawowych. W praktyce  już nie funkcjonują.

Podczas ostatniej sesji miejskiej radni przegłosowali projekt uchwały o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych numer 6 na osiedlu Miechocin, numer 7 na osiedlu Mokrzyszów, numer 9 na Dzikowie i 10 na Serbinowie.

Formalnościom musi stać się zadość. Mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzega, Jolanta Kociuba.