Tarnobrzeg. Na ocenę reformy Gowina jest za wcześnie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do końca minionego roku sądami rejonowymi okręgu tarnobrzeskiego były Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku i Stalowej Woli. Od 1 stycznia zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nie ma Sądu Rejonowego w Kolbuszowej są funkcjonujące w Kolbuszowej zamiejscowe wydziały Sadu Rejonowego w Mielcu: cywilny, karny, rodziny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych. Ta sama sytuacja dotyczy Niska. Tam od nowego roku funkcjonują cztery wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.
Zdaniem prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sędziego Roberta Pelewicza jest za wcześnie na ocenę wprowadzonej od nowego roku reformy Gowina. Według niego na obecnym etapie nie można zdiagnozować ewentualnych utrudnień czy ulepszeń spowodowanych zmianami w sądownictwie. Prezes Pelewicz przyznał, że z koncepcją reorganizacji wymiaru sprawiedliwości nie zgadzał się i nadal się nie zgadza. Pięciu sądom rejonowym okręgu tarnobrzeskiego nie można było niczego zarzucić – mówi Pelewicz i dodaje, że o jakiekolwiek opinie będzie się można pokusić po pierwszym kwartale tego roku.