Tarnobrzeg. MOPR wydaje „Bon Rodzinny 3+”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Obecnie w programie uczestnicy 48 podmiotów, wśród których są tarnobrzeskie placówki oświatowe, różnego rodzaju sklepy, spółki czy spółdzielnie mieszkaniowe.

„Bon Rodzinny 3+” jest ważny od dnia wydania do 30 listopada 2015 roku. W ubiegłym roku, z tej formy pomocy skorzystało czterysta osób.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu wydaje bony w ramach miejskiego Programu „Bon Rodzinny 3+”. Cały czas można składać wnioski do MOPR o wydanie takiego dokumentu nowym użytkownikom.

To już druga edycja programu, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do osiemnastego roku życia lub do końca nauki nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 lat. Wszystkie dzieci i rodzice muszą mieszkać pod wspólnym adresem na terenie Tarnobrzega.

Mówi dyrektor tarnobrzeskiego MOPR-u, Elżbieta Miernik – Krukurka.