Tarnobrzeg. Kontrola poczynań miejskiej władzy. Były wiceprezydent nie próżnuje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Łukasz Dybus poinformował, że zwrócił się do Biura Rady Miasta Tarnobrzega o upublicznienie protokołów i list obecności z posiedzeń komisji stałych. Dodał, że zwrócił się także o ujawnienie rejestru wszelkich  umów cywilnoprawnych, które zawiera Urząd Miasta Tarnobrzega z różnymi podmiotami.  

 

Były wiceprezydent Tarnobrzega, Łukasz Dybus zamierza założyć stowarzyszenie, którego celem byłaby kontrola poczynań miejskiej władzy.   

Łukasz Dybus, w drugiej połowie kwietnia wysłał pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wojewody podkarpackiego, w którym wskazywał łączenie działalności gospodarczej ze sprawowaniem funkcji publicznej między innymi obecnemu prezydentowi miasta, Grzegorzowi Kiełbowi i jego zastępcy Wojciechowi Brzezowskiemu.  

Urząd Miasta w Tarnobrzegu wydał w tej sprawie oświadczenie. Dybus odniósł się do niego podczas konferencji prasowej, na której przyznał, ze nosi się z zamiarem powołania stowarzyszenia.