Tarnobrzeg. Dzień Pracownika Socjalnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Pracownicy socjalni są zatrudniani między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. W tarnobrzeskim MOPR-ze  pracuje 20 etatowych pracowników socjalnych.

Na zdjęciu od lewej, przedstawicielki MOPR Tarnobrzeg: Barbara Turek, Elżbieta Miernik – Krukurka, Ewa Wis.

 

Wśród pracujących w tym zawodzie są opiekunki.

 

W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się dziś uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Dyrektor placówki podkreślała, ze dziś powinni świętować wszyscy pracownicy służb społecznych. Elżbieta Mirnik -Krukurka dodała również, że pracownicy socjalni to osoby o wielu kompetencjach.