Tarnobrzeg. Dyrektor szpitala rozmawiał ze związkowcami. Nie osiągnięto zgodnego stanowiska.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Przedstawiciele związków zawodowych przekonują, że w przeciwnym razie skorzystają z przysługujących  im środków prawnych  wynikających z podpisanego  w minionym roku dokumentu.

 

Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii – Krystyna Róg.

 

Wiktor Stasiak dodał, że może zaproponować związkowcom umowę  o czasowym zawieszeniu podwyżek.

Związkowcy z kolei podtrzymują swoje zdanie. Twierdzą że wrześniowe porozumienie wciąż obowiązuje, ponad siedmiuset osobowa załoga szpitala, z dniem 1 kwietnia nabyła do niego prawa, a wypowiedzenie było sprzeczne z przepisami.

Mówi wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Stanisława Piekarczyk.

 

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w lecznicy, rozmawiali w piątek na temat podwyżek dla średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego. Nie osiągnięto zgodnego stanowiska.

Wiktor Stasiak pod koniec marca wypowiedział porozumienie płacowe zawarte  z załogą we wrześniu ubiegłego roku,  w części dotyczącej podwyżek, które miały obowiązywać od 1 kwietnia. Chodzi o kwotę 200 złotych brutto do pensji zasadniczej średniego i pomocniczego personelu medycznego i niemedycznego.

Związki zawodowe zażądały wycofania wypowiedzenia.

Po piątkowym spotkaniu ze związkami, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu mówił.