Tarnobrzeg. Barbórka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W ubiegłych latach  uroczystości tak zwanej  karczmy piwnej w Tarnobrzegu odbywały się   w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Tam między innymi do górniczego grona przyjmowano najmłodszych stażem adeptów. Odbywało się ślubowanie, którego elementem był symboliczny skok przez skórę.

 

W dniu święta górników, prezes Górka składa życzenia swoim kolegom.

 

Nie przejęli kluczy do miasta od prezydenta i nie maszerowali przy  akompaniamencie orkiestry pod figurę Świętej Barbary. Górnicza brać z Tarnobrzega  spotkała się, ale nie towarzyszyła temu huczna jak przez minione 43 lata oprawa. Tym samym  w mieście  o tradycji górniczej skończyła się pewna epoka.

Mówi  pracownik KiZPS Siarkopol, prezes tarnobrzeskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Józef Górka.