Tarnobrzeg: XXXVII Bieg Nadwiślański im.A.Freyera.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zamek w Baranowie Sandomierskim, Wisłostrada, ul. Mickiewicza, pl. Głowackiego, ul. Sandomierska, zamek w Dzikowie to trasa XXXVII Biegu Nadwiślańskiego im.Alfreda Freyera, który już jutro (11.10.2015r. od godz.11)
Ale Bieg Nadwiślański to nie tylko dystans główny 15 km.
Już od rana biegi dziecięce i młodzieżowe na terenie Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu.
Celem Nadwiślańskiego Biegu jest upowszechnianie masowego biegania,podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa, popularyzacja regionu tarnobrzesko – baranowskiego, a także upamiętnienie sukcesów sportowych Alfreda Freyera.
Bieg główny to 6 kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn. Będą też kategorie dodatkowe: najlepsza Tarnobrzeżanka i Najlepszy Tarnobrzeżanin, czy najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu. W biegu mogą wziąć udział także osoby niepełnosprawne.
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do jutra ukończy 16 lat życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Nadwiślańskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
Sekretariat biegu czynny w dniu zawodów od godziny 7:00 na mecie w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.
Więcej na: http://maratontarnobrzeg.pl/
(Dominika Miś)