Tarnobrzeg: W magistracie dyskutowali o dopalaczach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tarnobrzeskim magistracie odbyło się spotkanie w sprawie 'dopalaczy”. Tematem przewodnim było włączenie się struktur miejskich w walkę z problemem. W dyskusji oprócz przedstawicieli władz miasta udział wzięli członkowie różnych placówek i służb miejskich.
Do najważniejszych problemów zaliczono szeroką i powszechną dostępność 'dopalaczy”, słabą ściągalność nakładanych kar pieniężnych oraz brak odpowiednich instrumentów prawnych.
W ramach działań profilaktycznych ze strony miasta zapowiedziano już kolejne spotkania z ekspertami oraz środowiskiem.
Ponadto od 1 września w placówkach oświatowych na terenie miasta rozpocznie się także nowa, kompleksowa akcja profilaktyczna, która swoim zasięgiem ma objąć nie tylko uczniów ale także pedagogów, wychowawców i rodziców.