Tarnobrzeg: Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wykaz punktów w Tarnobrzegu w których można uzyskać pomoc podczas trwania akcji:

*Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu   ul. 1 Maja 2, specjalne dyżury policjantów pełnione od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, w sobotę w godz. 6-20.
       – (telefon zaufania: 15 851-35-48).
*Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu i Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27.
*Pomocy osobom pokrzywdzonym udzielają także inne tarnobrzeskie instytucje i stowarzyszenia między innymi
*Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie ul. 1 Maja 4,  tel. (15) 822 13 40,
*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Kopernika 3, tel. (15) 823 07 38,
*Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy ul. Jędrusiów 16, tel. (15) 823 17 67,
*Stowarzyszenie Kobiet wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie ul. Jędrusiów 16.

Rozpoczął się 'Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'. Celem inicjatywy zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przez pięć dni, do 26 lutego, w sądach rejonowych okręgu tarnobrzeskiego dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Również we wszystkich prokuraturach rejonowych i Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu. Pomoc można uzyskać także w Komendzie Miejskiej Policji a także w stowarzyszeniach i podmiotach udzielających pomocy i wsparcia. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, sędzia Robert Pelewicz zaznacza, że pokrzywdzeni zawsze mogą liczyć na pomoc wymiaru sprawiedliwości: