Tarnobrzeg: Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym: 'Tradycyjne Obrzędy Polskie –
Wielkanocny Konkurs Plastyczny'
Zapraszamy do przygotowania jednej pracy w trzech kategoriach tematycznych (do wyboru):
– Projekt Kartki Wielkanocnej
– Pisanka lub baranek- jako elementy symboliki wielkanocnej .
– Palma wielkanocna- tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej.
Prace konkursowe należy dostarczyć do TDK w terminie do 20.03.2013 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują sie na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl