Tarnobrzeg: Posłanki z Gimnazjum numer 3.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uczennice Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu: Agnieszka Dzierzkowska i Paulina Marczak wzięły udział w XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w sali plenarnej Sejmu RP. Celem posiedzenia była dyskusja oraz głosowanie nad poprawkami do uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży, którą przegłosowano większością 409 głosów. Uchwała, dotycząca wpływu młodzieży na przestrzeń publiczną, została złożona na ręce Wicemarszałka Sejmu RP. Udział w obradach młodych polityków wzięli m.in. członkowie Prezydium Sejmu, premier Ewa Kopacz, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Temat tegorocznej edycji SDiM to 'Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Tarnobrzeskie posłanki zostały wybrane na podstawie zadania rekrutacyjnego, którym był I Tarnobrzeski Spacer Badawczy. Gimnazjalistki, po wykonaniu zadania, zaproponowały działania mające na celu pozytywną zmianę badanej trasy. Podjęły współpracę z Urzędem Miasta Tarnobrzega i Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. (Małgorzata Migacz-Figacz)