Tarnobrzeg: Pies przyjacielem i obowiązkiem

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach projektu możliwy będzie zakup karmy i pokrycie części koszów leczenia psów, zorganizowany zostanie w czerwcu dzień otwarty schroniska czy też pod koniec roku odbędzie się wystawa psów ze schroniska w Centrum Natura 2000 w Tarnobrzegu.
(Dominika Miś)
Schronisko posiada kilka źródeł dofinasowania:

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy
Zwierzęta prowadzące schronisko dla zwierząt w Machowie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta w ramach konkursu grantowego na ekologię i ochronę środowiska na projekt pod nazwą 'Pies przyjacielem i obowiązkiem na dobre i na złe'.
Mówi Agnieszka Wilamowska ze Stowarzyszenia: