Tarnobrzeg, Łoniów, region. Wraca temat pokopalnianego wyrobiska w Piasecznie w gminie Łoniów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na przełomie maja i czerwca przedstawiciele rządowej części Zespołu Trójstronnego do spraw Górnictwa i Przetwórstwa Siarki mają złożyć wizytę w naszym regionie, aby dokładnie zapoznać się z sytuacją „Piaseczna”.

Wniosek będzie rozpatrywany. Na pozytywny finał prac rekultywacyjnych w Piasecznie czekają właściciele kilku tysięcy hektarów terenów sąsiadujących z wyrobiskiem. Do czasu wykonania systemu odwodnieniowego w rejonie Piaseczna konieczne jest stałe odprowadzanie wód z wyrobiska, aby nie dopuścić do odtworzenia stosunków wodnych sprzed 1956 roku. Groziłoby to podtopieniami na terenie gmin Łoniów, Koprzywnica czy Samborzec. Mówi burmistrz Koprzywnicy, Marek Jońca.

 

Wraca temat  pokopalnianego wyrobiska w Piasecznie w gminie Łoniów. O jego przyszłości dyskutowano podczas  posiedzenia Zespołu  Trójstronnego do spraw Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.

W spotkaniu zespołu, który wznowił prace po czterech latach, uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz Tarnobrzega, Koprzywnicy, Łoniowa, Kopalni Siarki Machów w Likwidacji, która zarządza 'Piasecznem', związków zawodowych oraz reprezentanci ministerstw: skarbu, energii, a także  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie. Jak powiedział nam wiceprezydent Tarnobrzega Wojciech Brzezowski padła gwarancja finansowania robót związanych z odprowadzaniem wód ze zbiornika wodnego przez okres 6 lat. Mowa o kwocie 22 i pół miliona złotych. Ponieważ to rozwiązanie części problemu, Brzezowski podczas spotkania złożył propozycję.