Tarnobrzeg: Kopernik wyróżniony

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Etwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana przy pomocy mediów elektronicznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczestnicy wykorzystując Internet współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
Program tworzy społeczność liczącą ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu znalazło się w dziesiątce placówek oświatowych z terenu całej Polski wyróżnionych za wdrażanie innowacyjnych metod nauczania w ramach programu eTwinning. Doceniony został również nauczyciel języka angielskiego Adam Stępiński.
Dyplom podczas uroczystej gali w sali Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie odebrał dyrektor szkoły Tomasz Stróż: