Tarnobrzeg: Event Edukacyjno-Profilaktyczny 'Dialog i Partnerstwo'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie 'OGNIWO' zaprasza na event edukacyjno-profilaktyczny w ramach inicjatywy pt. 'Dialog i Partnerstwo' Wsparcie dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.
To część projektu 'Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne' dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi operatorami projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie 'Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.
Stowarzyszenie działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Placówka jest partnerem w realizacji zadań projektu. Celem projektu jest pogłębienie świadomości, wzrost zrozumienia osób chorujących psychicznie, wzrost otwartości na niepełnosprawność, szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia psychicznego a także pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie i ich rodzinom.
Celem eventu będzie promocja profilaktyki zdrowia psychicznego, wzrost świadomości, wiedzy (konkurs plastyczny, konkurs wiedzy), integracja środowiska osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie ze zdrowymi (integracyjne zabawy sportowe, muzyczne, taneczne).
Spotkanie odbędzie się 18 listopada w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu w godzinach 9.00-15.00.
(Joanna Sarwa)