Tarnobrzeg: 3742 metry za 500 tysięcy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Odebrane zostały prace o wartości niemal pół miliona złotych, prowadzone na sześciu drogach gminnych, na trzech tarnobrzeskich osiedlach Zakrzów, Sielec i Wielowieś.
500 tysięcy złotych pozwoliło na wykonanie nowych dróg z masy bitumicznej, remont czy też budowę zjazdów na ulicach Krańcowej, Dąbrowy, Parkowej, Łąkowej, Kopaniny, Nizinnej, Kolejowej, Zacisznej, Ogrodowej. Był to II etap prac, objętych projektem ”Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
(Małgorzata Migacz-Figacz)