Sytuacja na drogach wciąż trudna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w regionie są przejezdne.
Jednak na większości tras jazdę utrudnia zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe i koleiny oraz pozostający wciąż pod śniegiem lód.
Stąd apel nie tylko do kierowcow o ostrożną i wolną jazdę ale też do pieszych, którzy powinni wziąć pod uwagę, że droga hamowania pojazdów jest zdecydowanie wydłużona. I nawet jeśli kierowca widzi zbliżającego się do przejścia pieszego, niekoniecznie zdoła wyhamować auto, jeśli pieszy wejdzie na jezdnię.
Zachowanie szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych jest obowiązkiem zarówno pieszych, jak i kierowców.
Art. 13 Prawa o ruchu drogowym nakłada na pieszych obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. W takich sytuacjach pieszy jest obowiązany m.in. do oceny prędkości nadjeżdżających pojazdów, zachowania ostrożności przy niesprzyjających warunkach oraz ograniczonego zaufania dla innych uczestników ruchu.
Niedozwolone jest wejście pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd – nawet na pasach. Niedozwolona jest również nagła zmiana kierunku – np. cofnięcie się lub zawrócenie po przejściu połowy jezdni.
Za wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na pasach grozi mandat.
(Joanna Sarwa)