Świętokrzyskie: Wsparcie dla sportu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podzielił prawie półtora miliona złotych, pochodzących z budżetu województwa świętokrzyskiego, na inicjatywy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, a realizowane przez organizacje pozarządowe. Pieniądze są przeznaczone m.in. na szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo, rozwój sportu na terenach wiejskich, a po raz pierwszy także na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród seniorów.
Do rozdysponowania było więcej pieniędzy niż przed rokiem, bo aż 1 mln 460 tysięcy złotych. Planowane przedsięwzięcia mogły dotyczyć m.in. szkolenia kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo, dofinansowania udziału przedstawicieli dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Fundusze trafią do w sumie 51 organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu i kultury fizycznej. Dotacje otrzyma m.in. Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, czy Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
(Marcin Gabrek)