Świętokrzyskie: Większy dostęp do internetu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
(Marcin Gabrek)
Teraz czas na udostępnienie nowoczesnych technologii mieszkańcom – mówi Agata Binkowska, członek zarządu województwa:

Zakończono pierwszy etap realizacji największego projektu teleinformatycznego w regionie 'Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”.
Dzięki niemu dostęp do internetu uzyska ponad 90 procent mieszkańców i 100 procent firm. Wartość projektu w wojewódzkim świętokrzyskim to ponad 200 milionów złotych.
Mówi Monika Pałasz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: