Świętokrzyskie: Pieniądze na drogi lokalne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

178 zgłoszonych przez gminy projektów budowy lub modernizacji lokalnych dróg znalazło się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego liście rankingowej. Do podziału na modernizację dróg lokalnych jest 61 mln 700 tys. Złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W trwającym naborze gminy złożyły w sumie 230 wniosków, ale po ocenie część z nich odpadła, ponieważ nie spełniały warunków formalnych. Na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa liście rankingowej ostatecznie znalazło się 178 zgłoszonych przez gminy projektów. Samorządy ubiegają się o prawie 106 mln złotych dofinansowania, przy całkowitym koszcie planowanych inwestycji na poziomie ponad 167 mln zł. Tymczasem do podziału jest 61,7 mln zł. Zdaniem członka zarządu Piotra Żołądka, są duże oszczędności po przetargach ogłaszanych przez samorządy na zadania drogowe, dlatego pieniędzy wystarczy na dofinansowanie większej liczby projektów, niż wynika to z obecnego przeliczenia.
Umowy z gminy na dofinansowanie projektów modernizacji dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną podpisane do końca maja.
(Marcin Gabrek)