Świętokrzyskie: Minister zapowiada wsparcie dla małych gospodarstw.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Marszałkowie polskich województw spotkają się w województwie świętokrzyskim jeszcze raz. Kolejne posiedzenie konwentu zaplanowano na koniec maja w Sandomierzu.
(fot. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego)
(Marcin Gabrek)
A jak przypomina minister Sawicki są jeszcze środki do wykorzystania w ramach kończącej się perspektywy finansowej. Jest to m.in. 180 milionów złotych z programu 'Młody rolnik'. Nabór wniosków rozpocznie się w połowie maja.

Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski zapowiada też nowe możliwości

Zakończył się drugi konwent marszałków województw w ramach półrocznego przewodnictwa województwa świętokrzyskiego. Głównym tematem spotkania była polityka rolna Unii Europejskiej w nowym okresie programowania, do roku 2020.
Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z polityki spójności trafi 5,2 miliarda euro. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz energetyki odnawialnej. Na większe wsparcie mogą liczyć też właściciele małych i średnich gospodarstw. Na ich modernizację w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich przewidziano 750 milionów euro. Z zapowiedzi tych cieszy się marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas