Świętokrzyskie: 'Mały Mistrz' w 20 szkołach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Około 400 uczniów nauczania początkowego w 20 świętokrzyskich szkołach podstawowych uczestniczyć będzie w pilotażowym programie sportowym 'Mały Mistrz”.
'Mały Mistrz” realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III, pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego, zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową, a także monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów i zachęcenie dzieci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
W Świętokrzyskiem realizacją 'Małego Mistrza” zajmie się Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Pilotażowy projekt skierowany jest do ok. 400 uczniów najmłodszych klas 20 szkół podstawowych z regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przekazaniu ponad 18 tys. złotych na realizację pilotażu. Taką samą kwotę na projekt przeznaczy Ministerstwo Sportu i Turystyki.
(Marcin Gabrek)