Świętokrzyskie: Kolejne środki na wsparcie niepełnosprawnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W tym roku z takich środków skorzystało już sandomierskie stowarzyszenie 'Dobrze, że jesteś”. Dotację w wysokości 30 tysięcy złotych wykorzystało na kontynuację projektu 'Sandomierskie Mieszkanie Treningowe – trening
samodzielności”. To zadanie dotyczy prowadzenia przez 20 tygodni zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniu treningowym pod kierunkiem asystentów. Projekt adresowany jest do 30 uczniów z Ośrodka Radość Życia.
(Marcin Gabrek)
900 tysięcy złotych rozdysponuje samorząd województwa świętokrzyskiego dla organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. W ramach pierwszego konkursu na realizację 34 projektów z zakresu rehabilitacji rozdzielono już 700 tysięcy złotych.
Teraz organizacje mogą składać wnioski przez najbliższe dwa tygodnie. Mówi marszałek województwa Adam Jarubas