Świętokrzyskie: Inwestycje drogowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prawie 185 milionów złotych wyniosą tegoroczne wydatki Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z tej kwoty 139 mln zł zaplanowane zostało na inwestycje
drogowe współfinansowane z funduszy unijnych. Na bieżące utrzymanie dróg w 2016 r. zaplanowane zostało ponad 16 mln zł,
kolejne 2,5 miliona zł zostanie wydane na bieżące utrzymanie i remont mostów. Największa zarezerwowana kwota, 139 mln zł, to wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.
Znaczna część tegorocznych wydatków przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych w kolejnych latach zadań inwestycyjnych.
(Marcin Gabrek)